Filter

מדריך קצר לפני רכישת תפילין – תפילין מחיר בחנויות היודאיקה ניתן למצוא תפילין במנעד רחב של מחירים – איך נקבע מחירם של התפילין? התפילין מורכבים משלושה חלקים עיקריים  א. רצועות  ב. פרשיות התפילין ג. בתי התפילין. ככל שהחומרים המרכיבים את התפילין יותר איכותיים ומהודרים, מחירן עולה.

רצועות התפילין – ניתן להשיג כאלו המיוצרות בעבודת יד המהודרות יותר ומחירים גבוה בגלל עלויות כוח האדם לכל תהליך היצור. או רצועות זולות יותר אך פחות מהודרות המיוצרות בתהליך קצר יותר ע”י מכונה.

פרשיות התפילין – ניתן להשיג פרשיות זולות יותר שתהליך הכתיבה שלהן קצר יותר. חסרונן הוא בכתב פחות מוקפד ופחות מהודר. ופרשיות מהודרות יותר הנכתבות בהידור ובאיטיות תוך הקפדה על כל האותיות.  תהליך הכתיבה הוא ארוך יותר ולכן גם מחירם גבוה משמעותית. פרשיות מהודרות ואיכותיות יכולות להגיע לסכומים של 4000 שקל  ללא בתים ורצועות.

בתי התפילין –  בתי התפילין מתחלקים לשתי דגמים, האחד נקרא תפילין פשוטים “בהמה דקה” והשני תפילין גסות “בהמה גסה” – הפשוטים מחירם זול יותר, מאחר והם עשויים מקיפול של קלף דק, והם אינם צריכים לעבור תהליך מורכב של יצירת תאים לפרשיות ותהליך ארוך של יבוש וניסור. התפילין נקראות בהמה דקה משום שהם מיוצרים מעור צאן ולכן נקראו בהמה דקה. היום לא מיצרים מעורות הצאן אבל השם “בהמה דקה” נשאר לבתים המיוצרים מקלף דק, בדרך כלל הבתים הללו מגיעים עם רצועות מכונה ופרשיות זולות יותר מחירם מתחיל מ-650 עד 1300. חסרונם של הבתים הללו שהם אינם עמידים לאורך זמן, לכן גם כשבוחרים את דגם הפשוט מומלץ לוודא שהתפילין הללו מחוזקים באמצעות “כנפיים” המוסיפים חיזוק לבתים. – תפילין גסות עלותם גבוהה יותר בגלל התהליך הארוך שהם עוברים עד להפיכתם לבית לתפילין. תפילין גסות מיוצרות מהעור בעורף הפרה שהוא עור עבה. גם בתפילין גסות ישנם כמה הידורים המייקרים את הבתים ככל שמוסיפים הידורים המחיר עולה בהתאם. ניגע בקצרה בכמה הידורים מרכזיים  האחד “מקשה א'” “ומקשה ב'” מקשה א’ פירושו שכל התפילין עשויות ממקשה אחת ללא תוספת של עור נוסף לעיבוי התפילין. עלות מקשה אחת גבוהה יותר משום שעשיית התפילין מחתיכה אחת מסובכת יותר – מקשה ב’ אלו תפילין שמוסיפים להם חתיכה עור כדי לעבות את התפילין. תפילין אלו זולות יותר היות והוספת העור מקצרת תהליכים. הידור נוסף זה ריבוע רגל את כל תהליך שיוף ריבע הבית עושים במכשיר שיוף המופעל ע”י אדם באמצעות הרגל – הידור נוסף הוא פרודות או רוב פרוד ככל שהתאים בתפילין של ראש מופרדות יותר ואינם דבוקות בדבק הם מהודרות יותר

נוסח התפילין – כשבאים לבחור תפילין כל אחד בוחר את התפילין לפי המסורת הנהוגה במשפחתו תפילין אשכנז נוהגים לקחת בני אשכנז רובם לוקחים האר”י/אשכנז ומיעוט לוקחים בית יוסף – בני עדות המזרח לוקחים תפילין ספרדי – ההבדל בין העדות הוא שינוי בצורת האותיות בפרשיות ובשינוי בין האות ש’ המוטבעת על בית התפילין.

כשרות התפילין – אני מקפידים למכור אך ורק תפילין כשרות שעברו תהליך בדיקה והגהה תוך שימת דגש על הסופרים הכותבים את התפילין. ניתן גם להיות נוכחים בעת הכנסת הפרשיות ולקבל הסבר על כל התהליך.

ניתן לקרוא יותר בהרחבה במדריך על כל תהליכי היצור