Filter

כתובה היא הסכם ממון יהודי המתווה את הזכויות והחובות של החתן כלפי כלתו אשתו לעתיד במקרה שתתגרש או תתאלמן. מדובר במסמך משפטי עליו חתומים בני הזוג, שני עדים ורב. הכתובה היא חלק חשוב מהמסורת היהודית ולעתים קרובות מעוטרת ביצירות אמנות וקליגרפיה יפות.

את הכתובה כותבים בלשון ארמית השפה המדוברת בזמנם כשהחלו לכתוב את שטרות כתובה.

מה כתוב בשטר הכתובה?

תאריך הנישואין.

שמות בני הזוג.

מקום הנישואין.

והתחייבות הכספית של הבעל.

מי תיקן את הכתובה ומדוע?

את הכתובה תיקן שמעון בן שטח כדי שיקשה על הבעל לגרש את אשתו