משלוח חינם בקניה מעל 95 ש"ח

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Call to Action Shortcodes” use_theme_fonts=”yes” el_class=”shorter”][vc_column_text]Call to Action are great to show the content of your website and can be set in different styles with Visual Composer Call to Action shortcodes.[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Default” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” shape=”square” style=”flat” color=”white” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”right” btn_skin=”primary”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”With Borders” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now!” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”primary” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Button Centered” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”bottom” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”primary” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Outlines” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”outline” color=”blue” add_button=”right” btn_title=”Buy Now!” btn_style=”3d” btn_color=”blue” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_link=”url:%23||”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”outline” color=”juicy-pink” add_button=”right” btn_title=”Buy Now!” btn_style=”3d” btn_color=”juicy-pink” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_link=”url:%23||”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”outline” color=”peacoc” add_button=”right” btn_title=”Buy Now!” btn_style=”3d” btn_color=”peacoc” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_link=”url:%23||”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”outline” color=”mulled-wine” add_button=”right” btn_title=”Buy Now!” btn_style=”3d” btn_color=”mulled-wine” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_link=”url:%23||”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”3Ds” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”3d” color=”blue” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” btn_link=”url:%23||”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”3d” color=”juicy-pink” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” btn_link=”url:%23||”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”3d” color=”peacoc” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” btn_link=”url:%23||”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”3d” color=”mulled-wine” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” btn_link=”url:%23||”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Colors” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” custom_background=”#0088cc” custom_text=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” custom_background=”#e36159″ custom_text=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” custom_background=”#2baab1″ custom_text=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” custom_background=”#383f48″ custom_text=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”light” custom_background=”#f2f2f2″ custom_text=”#1d2127″]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”With Arrow” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”primary” btn_show_arrow=”yes” css_animation=”none” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][vc_custom_heading text=”Small” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Animated” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”primary” css_animation=”top-to-bottom” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”primary” css_animation=”bottom-to-top” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”primary” css_animation=”left-to-right” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”primary” css_animation=”right-to-left” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Buy Now” btn_style=”modern” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_skin=”primary” css_animation=”appear” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][vc_custom_heading text=”Small” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”bottom” btn_title=”Buy Now!” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” custom_background=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”bottom” btn_title=”Buy Now!” btn_color=”default” btn_size=”lg” btn_align=”center” custom_background=”#0088cc” custom_text=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_cta h2=”Porto is everything you need to create an awesome website!” txt_align=”center” style=”custom” add_button=”bottom” btn_title=”Buy Now!” btn_color=”primary” btn_size=”lg” btn_align=”center” custom_background=”#383f48″ custom_text=”#ffffff”]The Best Selling Woocommerce Theme on ThemeForest[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

שיחה עם נציג בווצאפ
איך אפשר לעזור
שלום.
איך אפשר לעזור?