מצוות תפילין וטעמה.

 

מצווה מהתורה לקשור תפילין על היד ולהניח תפילין על הראש. מצווה זו מוזכרת בתורה. את המצווה הכתובה בתורה כותבים בארבע פרשיות על קלף המונחות בתוך התפילין.

פרשיות התפילין מוכנסות בתוך הבתים רגע לפני סגירתם.

מי כותב את הפרשיות? 

את הפרשיות כותב סופר סת"ם על גבי קלף עם דיו מיוחד העשוי אך ורק לשם מטרה זו וקולמוס העשוי מנוצה, תפילין המודפסות על קלף או נייר פסולות.

סופר סת"ם (ספרי תורה תפילין מזוזות) בעבודתו.

 

טעם המצווה -  זיכרון ליציאת מצרים

מי חייב בה?

א. כל מי שהגיע למצוות חייב במצווה זו. יש נוהגים להרגיל נערים לפני בר מצווה להניח תפילין, מספר חודשים לפני טקס הבר מצווה  כדי לחנך אותם ולהרגיל אותם בהנחת תפילין.

ב. נשים אינן חייבות במצוות תפילין היות ומצווה זו היא מצוות עשה שהזמן גרמה (= שהזמן גורם לחיובה) 

מתי זמן הנחת תפילין?

זמן הנחת תפילין בתפילת שחרית של יום חול ואף במנחה אם שכך להניח בתפילת שחרית, מלבד בצום תשעה באב אז מניחים לכתחילה את התפילין בתפילת מנחה, וכן אין מניחים תפילין בתפילת מוסף של ראש חודש מכמה טעמים

א.  משום שתפילת מוסף מגיעה במקום קרבן מוסף, וזה דומה ליום טוב, יום שאין מניחים בו תפילין. 

ב. בתפילת נוסח ספרד אומרים בקדושת מוסף "כתר יתנו לך", ומכיוון שתפילין אף הם נקראות כתר ואין כתר  על כתר אנו חולצים  את כתר התפילין משום כבודו של כתרו של הקב"ה, 

ג. פסוקי הקורבנות אותם אנו מזכירים בתפילת מוסף הם "אות" ואין זה ראוי להיות עם התפילין שאף הן נקראים "אות". 

בשבת אין מניחים תפילין היות והתפילין הם אות שאנו עם ה', ושמירת השבת היא גם כן אות בפני עצמה. לכך ומאחר ויש לנו את אות השבת אין לנו צורך באות התפילין.                                                           

ממה מייצרים תפילין?

התפילין, הרצועות, בתי התפילין, והקלף שעליהן כתובים הפרשיות, עשויים מעור של בהמה טהורה.

אבל למעשה אפשר לייצר תפילין מעוד סוגי עורות כמו למשל עורות כבשים עיזים ואיילים .

תפילין אלו נקראות תפילין דקות. משום שהם עשויות מבהמה דקה.

אף ע"פ שמותר ליצר תפילין מעופות טהורים בפועל אין משתמשים בהן משום שעורם דק.

עיבוד העור לתפילין.

עיבוד העור דרוש כדי להעניק לעור הגנה ארוכת טווח כנגד פעילותם של חיידקים, העלולים לגרום לריקבון העור.

תחילת עיבוד העור למעשה מתחיל מיד לאחר הפשטת העור מהבהמה לאחר השחיטה. התהליך מתחיל בקילוף שאריות בשר שנדבקו בעור. ופיזור מלח על העור וזאת כדי שהעור לא יחל בתהליך הריקבון, המלח סופח אילו את הנוזלים הנמצאים בעור ובכך מצמצם את האפשרות של התרבות חיידקים בעור.

מתחילת תהליך עיבוד עור התפילין יש צורך שהמעבד את העור יעשה את העיבוד מתוך כוונה לעשות תפילין. ואף לפני תחילת העבודה המעבד את העור מצהיר על עשית העיבוד לשם מצוות תפילין.

לתפילין משתמשים בעור של הצוואר העליון והראש. מהסיבה שעור זה הוא עבה ומתאים ביותר לשם ייצור התפילין.

רוב בתי המלאכה לעיבוד תפילין נמצאים בישראל. וכדי לספק עורות לתעשיית עיבוד תפילין יש צורך לייבא לישראל עורות מחו"ל .

הערות מגיעים לישראל כאשר מפוזרים על גבם מלח כדי לעצור את תהליך הריקבון שהחל מיד לאחר שחיטת הבהמה כפי שהזכרנו למעלה.

עורות שנפרקו ממכולה כשעליהם מלח שפוזר בארץ המוצא מיד לאחר השחיטה כדי שיספחו את הנוזלים על מנת שלא יחל תהליך ריקבון.

על מנת להתחיל את תהליך עיבוד העורות הראשוני יש להסיר את המלח, את תהליך הסרת המלח מתחילים בהשריית העורות בדודי ענק המכילים מים ומסתובבים באמצעות מנוע חשמלי תהליך דומה למכונת הכביסה,  יש המקפידים שגם תהליך הוצאת המלח תיעשה  בצורה ידנית ולא ע"י מוכנה.

 

לאחר השריית העורות במים העורות עוברים לשלב הבא השריית העורות באמבטיות סיד ובחומרים כימיים נוספים לשם הרחקת שערות מהעור.

לסיד יש מטרה נוספת ניפוח העור ופתיחת נקבוביות כדי שהעור יוכל לספוג הלאה לתוכו חומרי עיבוד נוספים בהמשך התהליך.

 

לאחר השריית העור בסיד מעבירים את העורות ביחד עם חומר הנקרא "כרום" לדוד ענק המסתובב באמצעות מנוע . ע"י גלגול הדוד נחבט העור וכך ה"כרום" חודר לתוך העור.

עורות התפילין לאחר השרייתם בסיד.

 עורות לאחר השרייתם בסיד  מועברים לדוד מסתובב לשם השרייתם של העורות בחומר הנקרא "כרום". 

 

 מבט אל דוד ההשריה מהצד.

לאחר שעורות התפילין שהו בדוד המסתובב לשם החדרת הסיד וחומרי העיבוד . מנקים ושוטפים את העורות ומעבירים את העורות למכונה שמפרידה את שאריות השומן והשערות מעור התפילין.

עור התפילין לאחר שיצא ממכונת ההפרדה לאחר שעבר תהליך ניקוי.

לאחר שהעור עבר את כל תהליכי העיבוד והניקוי, מעבירים את עור התפילין למכבש לחץ מכני כשעל גבי העור מונחות שתי שבלונות האחת לשם יצירת צורת תפילין של ראש והשניה לשם יצירת תפילין של יד.

עור התפילין כשעליו מונחת שבלונה לשם יצירת צורת תפילין של ראש

הורדת מכבש הלחץ על גבי השבלונה המונחת על העור

צורת תפילין של ראש היוצאת לאחר תהליך לחיצת השבלונה על גבי העור.

מאותה פיסת עור ממנה נלקח עור לתפילין של ראש לוקחים עור לתפילין של יד, לתפילין של יד יש צורך בפיסת עור קטנה יותר היות ופרשיות התפילין מוכנסות לבית אחד בשונה מפרשיות של ראש בהן כל פרשיה נמצאת בתא נפרד.

 

 צורת תפילין של יד היוצאת לאחר תהליך לחיצת השבלונה על גבי העור.

 

לאחר יצירת הצורה הראשונית לתפילין של ראש ושל יד עוברים לשלב הבא יצירת צורת הבתים, העור היוצא לאחר יצירת צורה הראשונית של תפילין של ראש ושל יד הוא עבה מכדי ליצור ממנו צורת בתים על כן יש להפחית מעובי העור.

הפחתת עובי עור בתי התפילין נעשית ע"י הכנסת העור למכונה שמורידה שכבה מהעור וכך מתקבל עור דק יותר המאפשר לעבד את העור ולהעניק לעור את הצורה הראשונית.

 עורות התפילין לפני הכנסתם למכונה לשם הפחתת עובי העור