Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/talit-naeh.co.il/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/talit-naeh.co.il/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/talit-naeh.co.il/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/talit-naeh.co.il/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/talit-naeh.co.il/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/talit-naeh.co.il/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230
למה חובשים כיפה? מדריך לבחירת כיפה - טלית נאה
משלוח חינם בקניה מעל 95 ש"ח

סוגי כיפות ומדריך לבחירת מידת כיפה

מה היא כיפה?

כיפה היא פיסת בד או סריג עגול, אותו חובשים על הראש יהודים דתיים בכל שעות היום, יש הנוהגים אף לישון עם כיפה גם בשעות הלילה.

גם אלו שאינם חובשים כיפה ביומיום מקפידים לחבוש כיפה בהיכנסם למקומות קדושים, כמו בכניסה לבית כנסת, לכותל המערבי או במעמדים מיוחדים כגון: לוויה, אזכרה, ברית מילה, עליה לתורה או חתונה כסימן ליראת כבוד.

האם יש שיעור לגודל הכיפה?

רבי שלמה קלוגר אחד מגדולי הפוסקים לפני 150 שנה, כתב שמן הדין אסור לגמרי לגלות את הראש  ומנהג חסידות שאין ללכת יותר מארבע אמות ללא כיסוי של רוב הראש, כלומר שצריך ללכת עם כיסוי ראש שיכסה את רוב הראש.

מרבית פוסקי ההלכה חלקו עליו בדין זה ופסקו שאין צריך ללכת עם כיפה המכסה את רוב הראש.

בספר אגרות משה (או”ח ח”א א’) שחיבר רבי משה פיינשטיין, הוא מביא את סיכום ההלכה לגבי גודל שיעור הכיפה וכך הוא כותב: “הרוצה להחמיר ולחוש לדעת הגאון ר’ שלמה קלוגר, צריך לחבוש כיפה גדולה שתכסה את רוב ראשו, אבל מצד הדין אין חיוב לחשוש לדעתו, כיוון שהיא דעת יחיד. ובפרט שכל יסוד חבישת הכיפה מבוסס על מנהג חסידות. ולכן אם הכיפה מכסה באופן שנקרא שראשו מכוסה, רשאים לילך כך ברחוב, ואף לברך ברכות, וכמו שעושין כן רבים, ואין להחשיבם חס וחלילה לקלים” עד כאן דברי האגרות משה.

בספר “ישכיל עבדי”  שחיבר רבי  עובדיה הדאיה זצוק”ל כתב (ח”ו ע’ קצ-ב) שאין חיוב לכסות את רוב הראש, אולם כתב שלכל הפחות צריך שהכיפה תראה מכל צדדי הראש.

 

למה חובשים כיפה – מקורות בהלכה

הכיפה היא סמלו של האדם היהודי שומר המצוות, אך אין כל אזכור בתורה לחיוב חבישת כיסוי ראש/כיפה לגברים.

המקום היחיד בתורה בו מוזכר כיסוי הראש הוא הציווי לכוהנים על חבישת מגבעות, כפי שכתוב בספר שמות פרק כח פסוק מ’ “וְלִבְנֵי אַהֲרֹן תַּעֲשֶׂה כֻתֳּנֹת וְעָשִׂיתָ לָהֶם אַבְנֵטִים וּמִגְבָּעוֹת תַּעֲשֶׂה לָהֶם לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת”

מתבליטים ותמונות פסיפס ארכיאולוגים מימי בית שני, כגון פסיפסים עתיקים מבית כנסת העתיק בדורא – אירופס שבסוריה ובתבליט קשת הניצחון של טיטוס ברומא אנו למדים שהיהודים לא חבשו כיפה על ראשם בתקופה זו.

את האזכור במקורות למנוח כיפה אנו מוצאים בתלמוד בכמה מקומות, במסכת חולין בדף קלח עמוד א’ “דתניא כיפה של צמר הייתה מונחת בראש כהן גדול”.

במסכת קידושין דף לא עמוד א’ “רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי  – פירוש רב יהושע, לא היה הולך ארבע אמות בגילוי הראש. שאמר: שכינה למעלה מראשי איך אלך בראש מגולה”.

במסכת שבת דף קנו, עמוד ב’ מסופר שחוזי הכוכבים אמרו לאמו של רב נחמן בר יצחק בעודו תינוק שלפי מזלות הכוכבים בנה עומד לצאת גנב, כדי למנוע את התגשמות חוזי הכוכבים, ביקשה האם מבנה שיקפיד על חבישת כיפה לראשו, כדי שיהיה עליו מורא שמים, ושיבקש רחמים בתפילתו שלא ישלוט עליו יצר הרע,

ולא ידע רב נחמן מדוע הקפידה אמו כ”כ על לבישת כיסוי על ראשו, עד שפעם אחת נפל הכיסוי מראשו, הרים את עיניו וראה אשכול תמרים בדקל למרות שהדקל לא היה שייך לו חשק מאוד בתמרים, ולא הצליח להתגבר על יצרו טיפס על הדקל ואכל מהתמרים, רק לאחר שלא הצליח להתגבר על יצרו הבין רב נחמן מדוע הקפידה אימו שילך תמיד עם כיסוי לראשו.

אזכור נוסף להליכה עם כיסוי ראש במסכת קידושין דף ח’ עמוד א’ “כגון רב כהנא דגברא רבה הוא ומבעי ליה סודרא ארישיה” – פירוש רב כהנא היה עיש חשוב ומכובד ולכן היה צריך סודר (בגד) על ראשו.

מהמקורות הללו אנו למדים שכיסוי ראש/כיפה נעשה נפוץ אצל רבנים ודיינים בעיקר בעת תפילה או לימוד תורה, לאט לאט התפשט כמנהג חסידות אצל כלל ישראל שביקשו להתעורר ליראת שמים ע”י שהקפידו לא ללכת ארבע אמות ללא כיסוי ראש.

ומנהג ישראל דין הוא, ונהפך למנהג מחייב שלא ללכת יותר מארבע אמות ללא כיפה.

בספר הזוהר נכתב בעניין זה שמפני שאור השכינה עומד מעל ראשו של אדם אין ללכת יותר מד’ אמות בראש מגולה.

בשולחן ערוך סוף תקופת הראשונים אנו מוצאים 2 הלכות הקשורות לכיפה:

האחת בשולחן ערוך אורח חיים סימן צא, ג. “יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה וי”א שיש למחות על אלו הנכנסים לבית הכנסת בגילוי הראש”

השניה בשולחן ערוך אורח חיים סימן ב, ו. “אסור לילך בקומה זקופה ולא ילך ד’ אמות בגילוי הראש”  מפני כבוד השכינה. הלכה זו מתבססת כל הנראה על הנאמר בגמרא במסכת שבת דף קיח עמוד ב’  לגבי רב הונא: “אמר רב הונא בריה דרב יהושע: תיתי לי דלא סגינא ארבע אמות בגילוי הראש”  – פירוש תבוא לי טובה שלא הלכתי ארבע אמות בגילוי ראש.

רבי שלמה לוריא המהרש”ל אשר חי בתקופת רבי יוסף קארו כתב בתשובה שאין בסיס הלכתי ללכת עם כיפה/כיסוי ראש.

גם כשעסוקים בדבר שבקדושה אין חובה ללכת עם כיסוי ראש, ומה שרב הונא אותו הזכרנו הלך עם כיפה היה מטעם של חסידות והיא אינה מחייבת את כל הציבור.

אבל כתב שראוי שאדם העוסק בדבר מצווה יכסה את ראשו אבל אין חובה לעשות זאת במצבים אחרים.

הט”ז (בעל “טורי זהב”)  אחד מנושאי הכלים על השולחן ערוך, הביא בשולחן ערוך אורח חיים סימן ח’ דעת יחיד והאומרת שחבישת כיפה היא מדאורייתא והאיסור ללכת גלוי ראש הוא בגדר “וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ” (ויקרא פרק יח פסוק ג’).

רמבם הלכות דעות פרק ה הלכה ו

צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמן, לא יתבזו ולא יתגלו ראשן ולא גופן.

סוגי כיפות

הכיפה היא תשמיש קדושה הנפוץ והבולט ביותר, ובאה לבטא את יראת השמיים של החובש אותה ואת יחסו לדת ולמסורת.

הכיפה פעמים רבות מסמלת את השתייכותו של האדם  לזרם מסוים לקהילה או עדה כיפות שחורות מקטיפה בד או עור נוטות לאפיין את המגזר החרדי, ואילו הכיפות סרוגות המגיעות במגוון צבעים וגדלים מאפיינות את המגזר הדתי לאומי.

כיפות סרוגות גדולות לבנות הנקראות ירמולקה מצויות גם אצל חסידי הרבערלע’ך ממאה שערים ואצל חסידי ברסלב.

סוג נוסף של כיפות שונות מצורתם המוכרת, היא הכיפה הבוכרית והתימנית המכסות את רוב הראש, הכיפה מגיעה עם רקמה מחוטים מוזהבים וצבעוניים בעבודת יד.

יהודי התפוצות שאינם משתייכים למגזר מסוים נוהגים ללבוש כיפות שונות עם מוטיבים יהודיים כגון: מנורה, מגן דוד, ציורי ירושלים או הכותל.

ניתן למצוא עוד סוגי כיפות רבים המאפיינים השתייכות חברתית ומידת אדיקות החובש אותה, ביטוי דומה יש גם לגודל הכיפה ואופן חבישתה על הראש.

ישנם כיפות פשוטות מקרטון המוצבות בדרך כלל במקומות קדושים ובבתי עלמין למי שאינו רוצה להיכנס ללא כיפה.

וכן קיימות כיפות איכותיות יותר לאירועים מבד סאטן עליהם ניתן להדפיס את שם החתן והכלה או לוגו של החברה.

סיכות לכיפה

יש את השיטות הישנות להדק את הכיפה עם סיכות קליפס או סיכות שיער פשוטות, ויש המעדיפים את השיטה החדשה, סיכה מוסתרת המודבקת לכיפה בצד השיער, ממנה יוצא סיכת קליפס בצורת מסרק התופסת את הכיפה.

למי שיש שיער דליל ניתן לתפוס את הכיפה עם דבק מיוחד המצמיד את הכיפה לראש.

 

יצור כיפות

בכיפות הסרוגות ניתן למצוא כמה סוגי כיפות, האחת מיוצרת במכונה והיא פחות איכותית ופעמים רבות ניתן לראות תפר באמצע, מחירה נמוך בהתאם .

יש כיפות איכותיות יותר בעבודת יד ומחירן גבוה מעט מכיפה המיוצרת במכונה, כיפות בעבודת יד ברוב המקרים מיוצרות מחוטי DMC איכותיים תוצרת צרפת, החוטים הללו מקנים לכיפה עמידות ונוחות רבה יותר..

בתמונות ובסרטון ניתן לראות איך בעמל רב מיוצרת כל כיפה ומוקדשת לה כל תשומת הלב כדי שתקבל את הקימור ואת הגודל המדויק.

שתף את המאמר


שיחה עם נציג בווצאפ
איך אפשר לעזור
שלום.
איך אפשר לעזור?